Regler

 • Kast aldri mot personer, dyr, bygninger, biler etc. dersom det er fare for at du kan treffe. Vent med å kaste til det er klart, eller gå videre til neste hull.
 • Stå alltid bak den som kaster
 • Aldri kast om du ikke har mulighet til å se området der disken vil lande uten at noen i gruppen følger med (spotter)

Ta vare på området og miljøet:

 • Ikke kast fra deg søppel på området eller i skogen. Tar du det med deg inn på banen, ta det med ut igjen
 • Behandle parken og vegetasjonen med respekt

Kastrekkefølge:

 • På første utkast følger man oppsett på kortet
 • Deretter er det den som hadde færrest kast på forrige hull som kaster først på neste utkast. Ved likt antall kast gjelder rekkefølgen fra det foregående hullet
 • På banen under spillet er det alltid den som ligger lengst unna kurven som kaster det neste kastet

Markering av disc:

 • Etter hvert kast skal discen markeres, før neste kast gjennomføres. Dette gjøres ved å legge ned en markør helt inntil discen der den ligger, i forkant.

Putt:

 • Alle kast innenfor 10 meter fra kurven, er definert som en putt. Innenfor puttesonen må man alltid ha et support punkt i bakken og vise balanse. Altså om en fot løftes skal den settes tilbake på omtrent samme sted

OB – Out of Bounds

 • Enkelte områder på banen kan være definert som OB. (markert på tee-skiltet)
 • Om disken blir liggende helt inne på (inkludert linjen som viser OB grense) er den i OB
 • Dersom disken havner i OB, tildeles spilleren ett straffekast
 • Disken skal kastes fra det punktet den sist var ‘i spill’ (dvs. der den krysset linjen ut i OB). Det er lov å trekke disken en meter inn på banen fra der den krysset grensen til OB, før man kaster neste kast
 • Man kan velge å kaste på nytt fra der man kastet sist, med straffekast, dersom man selv ønsker det

Mandatory (mando)

 • En mando bestemmer en gitt bane som disken må ta. (f.eks. til venstre for et tre). Hvis man kaster feil får man tildelt et straffekast.
 • Ved mandomiss kastes neste kast fra egen droppsone (markert på tee-skiltet og på bakken med gul pinne)

Lost disk

 • Om man kaster en disk slik at den ikke blir funnet igjen regnes dette som “lost disc”. Ved lost disc kastes neste kast fra det punktet hvor disken forsvant, med ett straffekast
 • Man har 3 minutter på seg til å lete etter en lost disc fra man ankommer stedet hvor disken forsvant
 • Alle medspillere er forpliktet til å hjelpe til ved leting etter disc’er som er forsvunnet

Andre regler

 • Det er ikke lov å forbedre området hvor man kaster fra, f.eks. ved å knekke eller bøye vekk greiner, busker eller gress som er veien for et kast.
 • Man kan fjerne løse gjenstander fra stedet man kaster fra, men kun bak markøren, eller som starter bak markøren (grener, steiner, osv.)
 • Man har maks 30 sekund på seg til å gjennomføre kastet fra man er på punktet og klar til å kaste

Fairplay

 • Discgolf er basert på fair play og det finnes ikke dommere i turneringer. Dersom det er tvil, er det resten av spillerne i gruppen som bestemmer. Er det fortsatt tvil, skal skal tvilen komme kasteren til gode.
 • Det er god skikk å spørre en medspiller, f.eks. når man har kastet OB hvor disc’en krysset grensen og bli enige om hvor neste kast spilles fra
 • Vis hensyn til andre spillere under spillet:
  • Vær stille og stå i ro når andre kaster
  • Stå bak, eller på en slik måte at man ikke forstyrrer den som kaster