Ord og uttrykk fra frisbeegolf verden

Under er det listet og forklart en del ord og uttrykk


Det er hovedsaklig tre måter å registrere score på i Norge:
PDGA: Denne siden brukes ved større turneringer. Det er den offisielle måten å registrere score og spillernes offisielle rating er den de har her.
Metrix: Lokalt i Norge brukes denne på de felste turneringer. Her har også spillerne en rating, denne blir oppdatert oftere enn PDGA ratingen, og er en god pekepinn på hvordan du spiller jevnt over. Metrix brukes også når det blir satt opp flexer og f.eks. ukesgolf. En flex er en liten konkurranse som blir satt opp på banen på en gitt dag, og spillerne registrerer seg på tidspunktet de ønsker å spille. Runden blir da gjeldende på spillernes metrix rating. Her må to og to spillere gå sammen for at scoren skal være gjeldende, dette fro å unngå juks.
Udisc: Brukes mer i USA. Dette er en uoffisiell app for oss i Norge. Det er mulig å bruke denne appen om du bare ønsker å registrere scoren mens du øver, og ikke ønsker at den skal være gjeldende i metrix, eller hvis det ikke er satt opp noe i metrix den dagen. Denne appen benyttes for å føre score for ukesgolfen som er på Vannbassengane banen.

Pargolfturnering: To og to spiller på lag og får samlet score. Det varier hvordan dette gjøres, men mest vanlig er best-shot. Se forklaring på denne måten og andre rett under. Det blir da ikke tellende score for noen av spillerne, det er kun under singel tuneringer.
Best-shot: Begge spillere laget kaster hver gang, og så velger spillerne på laget selv hvilken disc de vil kaste neste kast fra, så kaster begge fra den.
Worst-shot: Begge spillere laget kaster hver gang, og så velger de andre spillerne på kortet hvilken disc de skal kaste neste kast fra, så kaster begge fra den.
Alternate: Begge spillerne på laget blir enige om hvem av dem som skal kaste først, så kaster de annenhver gang etter det.

Kort: Det er listen over de spillerne som spiller sammen på runden. Normalt sett er det 4 per kort ved singelturneringer, og 6 (3 par) ved pargolfturneringer.

Par/par-rating: Par vil si hvor mange kast banen eller hullet er beregnet å spille som. Hvis et hull er par 3, skal du helst kun bruke 3 kast før du putter i kurven. Par ratingen på en bane vil si hvilken rating en spiller får, om han spiller banen på par.
Bogey/dobbel-bogey…: Hvis hullet er par 3, og du bruker 4 kast før discen ligger i kurven, har du spilt en bogey. Det vil si +1 i forhold til par på banen. Gjør du det samme på neste hull, har du +2 på din totale score.
Birdie/Eagle/Albatross/Ace: Hvis hullet er par 4, og du klarer å putte med ditt 3. kast, har du spilt en birdie. Da trekkes det fra ett kast på din total. Lå du da på +3, har du nå +2. Birdie er nåe du bruker ett mindre kast enn par, eagle hvis du bruker to mindre, albatross er hvis du bruker 3 mindre kast og Ace er hvis du treffer i kurv på første kast.

Det er utallig mange ulike discer, her er hovedkategoriene for dem:
Putter: Brukes for korte og presise kast, gjerne i kurv. Disse er mer butte og tunge enn resten av discene.
Midrange: Laget for å være et sted mellom putter og driver. Ganske presise, og laget for mer lengde enn en putter. Disse brukes gjerne som aom approach discer.
Driver (fairway og distance): Er laget for å gå langt. De er gjerne lettere og mindre butte enn resten av discene. Fairway er lavere speed drivere, mens distance drivere har høyere speed og er vanskeligere å kaste.

Discene har også 4 forskjellige tall som skal indikere hvordan de flyr:
Første tallet er speed, det vil si hvor fort den må kastes for å fly etter resten av tallene. Det er ikke noe fasit på hvor raskt dette er, det er noe spillerne prøver seg frem til. Neste tall er glide, som vil si hvor mye den vil henge i lufta. Det tredje tallet indikerer turn og det siste er fade, altså hvor mye langt ut fra linjen sin i det den vil falle før den treffer bakken.
Understabile discer er f.eks. den på bildet, som har minus i turn. Da vil discen dra i “feil” retning i forhold til hvordan den normalt ville flydd. Overstabile discer gjør motsatt, den har tilnærmet null i turn, og et høyere tall i fade.

For å velge discer å starte med, er det lurt å ha en putter, en midrange og en driver så du får prøvd alle. I en driver kan det være gunstig å velge et lavere tall, f.eks. 6 eller 7, i speed.

Mini: En miniatyr disc som legges ned rett i forkant av disc der den ligger i banen. Denne benyttes så som indikasjon på hvor du skal kaste fra.

Teepad/teeskilt: Teepad er der du kaster ut fra på hvert hull. Teeskilt står ved teepad på hvert hull og forteller all informasjon om hullet. Dette innebærer lengde, par, regler som gjelder osv. Det er også som regel et bilde som viser ca. hvordan det ser ut.