Generell informasjon om frisbeegolf miljøet

Her kommer et innlegg som forklarer litt generelt hvordan det er i frisbeegolfmiljøet og hva vi, som spiller jevnlig, er ute på.

Den gangen vi i klubben samles mest, er når vi har ukesgolf. Det har vi hver tirsdag i sesongen, ca. april til oktober, og starter å spille 17:30. Vi anbefaler at dere møter opp 17:00. For mer informasjon om ukesgolf, gå til denne linken: https://eigersundfgk.no/2023/04/12/ukesgolf-2023/

Med Eigersund Frisbeegolfklubb arrangerer vi også turneringer noen ganger. For eksempel arrangerte vi denne PDGA (forklart lenger nede) turneringen https://eigersundfgk.no/2023/04/12/pdga-turnering-i-lunhulen/ og denne pargolfturneringen (forklart lenger nede) https://eigersundfgk.no/2023/01/09/kunstgressturnering-vel-gjennomfort/

Ellers i løpet av året er det noen av oss som reiser rundt på diverse turneringer. Vi reiser flest ganger inn til Sandnes, men har også til Kristiansand området og Lysebotn blant annet. Når vi reiser på lengre turer kjører og overnatter vi gjerne sammen og har det sosialt og kjekt utenom selve turneringen.

I helgen var vi i Lysebotn og spilte to runder singelturnering på lørdagen, og en runde pargolf turnering på søndagen. Vi kjørte sammen bort i biler og overnattet sammen. I slike forbindelser snakker vi gjerne med de fra Sandnes som har tatt turen, og er sosiale med dem også.

På hverdagslig basis møtes vi å spiller gjevnlig. Vi kan møtes på en fotballbane for å terpe på teknikk, vi går kanskje på en frisbeegolf bane å prøver forskjellige discer på de ulike hullene, deler tips og teknikker med hverandre, og generelt bare koser oss og spiller sammen. Spillere som ønsker seg en runde eller å møtes, informerer resten, og så henger andre seg på om de vil.

På bildet kan du se at vi alle har med oss sekker for å bære discene våre. Vi har alle ulike typer discer vi kaster og generelt prøver ut ulike typer. I sekken har de fleste et håndkle for å tørke discene om de blir våte, en liten pose med kritt til å få bedre grep om discen, en mini til å markere lay, en vannflaske og gjerne ekstra klær.

Vi har også lagt ut et innlegg med ord og uttrykk fra frisbeegolf, følg denne linken for å finne den: https://eigersundfgk.no/2023/06/05/ord-og-uttrykk-fra-frisbeegolf-verden/

Ord og uttrykk fra frisbeegolf verden

Under er det listet og forklart en del ord og uttrykk


Det er hovedsaklig tre måter å registrere score på i Norge:
PDGA: Denne siden brukes ved større turneringer. Det er den offisielle måten å registrere score og spillernes offisielle rating er den de har her.
Metrix: Lokalt i Norge brukes denne på de felste turneringer. Her har også spillerne en rating, denne blir oppdatert oftere enn PDGA ratingen, og er en god pekepinn på hvordan du spiller jevnt over. Metrix brukes også når det blir satt opp flexer og f.eks. ukesgolf. En flex er en liten konkurranse som blir satt opp på banen på en gitt dag, og spillerne registrerer seg på tidspunktet de ønsker å spille. Runden blir da gjeldende på spillernes metrix rating. Her må to og to spillere gå sammen for at scoren skal være gjeldende, dette fro å unngå juks.
Udisc: Brukes mer i USA. Dette er en uoffisiell app for oss i Norge. Det er mulig å bruke denne appen om du bare ønsker å registrere scoren mens du øver, og ikke ønsker at den skal være gjeldende i metrix, eller hvis det ikke er satt opp noe i metrix den dagen. Denne appen benyttes for å føre score for ukesgolfen som er på Vannbassengane banen.

Pargolfturnering: To og to spiller på lag og får samlet score. Det varier hvordan dette gjøres, men mest vanlig er best-shot. Se forklaring på denne måten og andre rett under. Det blir da ikke tellende score for noen av spillerne, det er kun under singel tuneringer.
Best-shot: Begge spillere laget kaster hver gang, og så velger spillerne på laget selv hvilken disc de vil kaste neste kast fra, så kaster begge fra den.
Worst-shot: Begge spillere laget kaster hver gang, og så velger de andre spillerne på kortet hvilken disc de skal kaste neste kast fra, så kaster begge fra den.
Alternate: Begge spillerne på laget blir enige om hvem av dem som skal kaste først, så kaster de annenhver gang etter det.

Kort: Det er listen over de spillerne som spiller sammen på runden. Normalt sett er det 4 per kort ved singelturneringer, og 6 (3 par) ved pargolfturneringer.

Par/par-rating: Par vil si hvor mange kast banen eller hullet er beregnet å spille som. Hvis et hull er par 3, skal du helst kun bruke 3 kast før du putter i kurven. Par ratingen på en bane vil si hvilken rating en spiller får, om han spiller banen på par.
Bogey/dobbel-bogey…: Hvis hullet er par 3, og du bruker 4 kast før discen ligger i kurven, har du spilt en bogey. Det vil si +1 i forhold til par på banen. Gjør du det samme på neste hull, har du +2 på din totale score.
Birdie/Eagle/Albatross/Ace: Hvis hullet er par 4, og du klarer å putte med ditt 3. kast, har du spilt en birdie. Da trekkes det fra ett kast på din total. Lå du da på +3, har du nå +2. Birdie er nåe du bruker ett mindre kast enn par, eagle hvis du bruker to mindre, albatross er hvis du bruker 3 mindre kast og Ace er hvis du treffer i kurv på første kast.

Det er utallig mange ulike discer, her er hovedkategoriene for dem:
Putter: Brukes for korte og presise kast, gjerne i kurv. Disse er mer butte og tunge enn resten av discene.
Midrange: Laget for å være et sted mellom putter og driver. Ganske presise, og laget for mer lengde enn en putter. Disse brukes gjerne som aom approach discer.
Driver (fairway og distance): Er laget for å gå langt. De er gjerne lettere og mindre butte enn resten av discene. Fairway er lavere speed drivere, mens distance drivere har høyere speed og er vanskeligere å kaste.

Discene har også 4 forskjellige tall som skal indikere hvordan de flyr:
Første tallet er speed, det vil si hvor fort den må kastes for å fly etter resten av tallene. Det er ikke noe fasit på hvor raskt dette er, det er noe spillerne prøver seg frem til. Neste tall er glide, som vil si hvor mye den vil henge i lufta. Det tredje tallet indikerer turn og det siste er fade, altså hvor mye langt ut fra linjen sin i det den vil falle før den treffer bakken.
Understabile discer er f.eks. den på bildet, som har minus i turn. Da vil discen dra i “feil” retning i forhold til hvordan den normalt ville flydd. Overstabile discer gjør motsatt, den har tilnærmet null i turn, og et høyere tall i fade.

For å velge discer å starte med, er det lurt å ha en putter, en midrange og en driver så du får prøvd alle. I en driver kan det være gunstig å velge et lavere tall, f.eks. 6 eller 7, i speed.

Mini: En miniatyr disc som legges ned rett i forkant av disc der den ligger i banen. Denne benyttes så som indikasjon på hvor du skal kaste fra.

Teepad/teeskilt: Teepad er der du kaster ut fra på hvert hull. Teeskilt står ved teepad på hvert hull og forteller all informasjon om hullet. Dette innebærer lengde, par, regler som gjelder osv. Det er også som regel et bilde som viser ca. hvordan det ser ut.

Regler

 • Kast aldri mot personer, dyr, bygninger, biler etc. dersom det er fare for at du kan treffe. Vent med å kaste til det er klart, eller gå videre til neste hull.
 • Stå alltid bak den som kaster
 • Aldri kast om du ikke har mulighet til å se området der disken vil lande uten at noen i gruppen følger med (spotter)

Ta vare på området og miljøet:

 • Ikke kast fra deg søppel på området eller i skogen. Tar du det med deg inn på banen, ta det med ut igjen
 • Behandle parken og vegetasjonen med respekt

Kastrekkefølge:

 • På første utkast følger man oppsett på kortet
 • Deretter er det den som hadde færrest kast på forrige hull som kaster først på neste utkast. Ved likt antall kast gjelder rekkefølgen fra det foregående hullet
 • På banen under spillet er det alltid den som ligger lengst unna kurven som kaster det neste kastet

Markering av disc:

 • Etter hvert kast skal discen markeres, før neste kast gjennomføres. Dette gjøres ved å legge ned en markør helt inntil discen der den ligger, i forkant.

Putt:

 • Alle kast innenfor 10 meter fra kurven, er definert som en putt. Innenfor puttesonen må man alltid ha et support punkt i bakken og vise balanse. Altså om en fot løftes skal den settes tilbake på omtrent samme sted

OB – Out of Bounds

 • Enkelte områder på banen kan være definert som OB. (markert på tee-skiltet)
 • Om disken blir liggende helt inne på (inkludert linjen som viser OB grense) er den i OB
 • Dersom disken havner i OB, tildeles spilleren ett straffekast
 • Disken skal kastes fra det punktet den sist var ‘i spill’ (dvs. der den krysset linjen ut i OB). Det er lov å trekke disken en meter inn på banen fra der den krysset grensen til OB, før man kaster neste kast
 • Man kan velge å kaste på nytt fra der man kastet sist, med straffekast, dersom man selv ønsker det

Mandatory (mando)

 • En mando bestemmer en gitt bane som disken må ta. (f.eks. til venstre for et tre). Hvis man kaster feil får man tildelt et straffekast.
 • Ved mandomiss kastes neste kast fra egen droppsone (markert på tee-skiltet og på bakken med gul pinne)

Lost disk

 • Om man kaster en disk slik at den ikke blir funnet igjen regnes dette som “lost disc”. Ved lost disc kastes neste kast fra det punktet hvor disken forsvant, med ett straffekast
 • Man har 3 minutter på seg til å lete etter en lost disc fra man ankommer stedet hvor disken forsvant
 • Alle medspillere er forpliktet til å hjelpe til ved leting etter disc’er som er forsvunnet

Andre regler

 • Det er ikke lov å forbedre området hvor man kaster fra, f.eks. ved å knekke eller bøye vekk greiner, busker eller gress som er veien for et kast.
 • Man kan fjerne løse gjenstander fra stedet man kaster fra, men kun bak markøren, eller som starter bak markøren (grener, steiner, osv.)
 • Man har maks 30 sekund på seg til å gjennomføre kastet fra man er på punktet og klar til å kaste

Fairplay

 • Discgolf er basert på fair play og det finnes ikke dommere i turneringer. Dersom det er tvil, er det resten av spillerne i gruppen som bestemmer. Er det fortsatt tvil, skal skal tvilen komme kasteren til gode.
 • Det er god skikk å spørre en medspiller, f.eks. når man har kastet OB hvor disc’en krysset grensen og bli enige om hvor neste kast spilles fra
 • Vis hensyn til andre spillere under spillet:
  • Vær stille og stå i ro når andre kaster
  • Stå bak, eller på en slik måte at man ikke forstyrrer den som kaster